HOTEL 

BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

Štvorlôžkový apartmán - 130 €
Rodinná izba - 110 €

Dvojlôžková izba - 79 €, iba jedna osoba - 63 €

Miestny poplatok 1,70 €

Kontakt: telefón +421 2 49 115 111, mail - hotel@bnc-sk.sk
www.bnc-sk.sk, GPS: S 48° 10´23", V 17° 09´23"

                          Pre účastníkov SBT 2021  -25% zľava. 

 

BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

Fourbed Apartman - 130 €
Family Room - 110 €

Doublebed Room - 79 €, Only One Person use - 63 €

Local tax 1,70 €

Kontakt: telefon +421 2 49 115 111, mail - hotel@bnc-sk.sk
www.bnc-sk.sk, GPS: S 48° 10´23", V 17° 09´23"

                       For Participants SBT 2021  -25% Discount.