BNC HOTEL 

BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

Štvorlôžkový apartmán - 112 €
Rodinná izba - 100 €

Dvojlôžková izba - 70 €, iba jedna osoba - 58 €

Miestny poplatok 1,70€/noc

Kontakt: telefón +421 2 49 115 111, mail - hotel@bnc-sk.sk
www.bnc-sk.sk, GPS: S 48° 10´23", V 17° 09´23"

                         

BNC, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

Fourbed Apartman - 112 €
Family Room - 100 €

Doublebed Room - 70 €, Only One Person use - 58 €

Local tax 1,70€/night

Kontakt: telefon +421 2 49 115 111, mail - hotel@bnc-sk.sk
www.bnc-sk.sk, GPS: S 48° 10´23", V 17° 09´23"