Propozície

Kvalifikácia: každý hráč odohrá 6 hier americkým spôsobom na jednom páre dráh. Minimálny počet hráčov na jednom páre dráh sú traja a maximálny počet hráčov sú štyria. Hráči si dráhy vyberajú. Z kvalifikácie postupuje spolu 32 hráčov podľa generálneho poradia po skončení všetkých kvalifikačných rúnd.

Štvrťfinále: 32 hráčov postupujúcich z kvalifikácie si prenáša 50% súčtu hier (vrátane handicapu) z kvalifikácie a odohrajú ďalšie 4 hry na jednom podávači. Dráhy sú prideľované podľa poradia v kvalifikácii od 1 po 16. Do semifinále postupuje prvých 16 hráčov podľa poradia.

Semifinále: hráči umiestnení na 1. – 16. mieste po štvrťfinále odohrajú 3 hry od nuly a po odohraní každej hry sa posúvajú o jeden podávač doprava.  Dráhy sú prideľované podľa poradia vo štvrťfinále od 1 po 8. Do finále postupuje prvých 8 hráčov podľa poradia.

Finále: hráči umiestnení na 1. – 8. v semifinále si prenášajú celý súčet hier zo semifinále (vrátane handicapu) a odohrajú ďalšie 2 hry o konečné umiestnenie. Dráhy sú prideľované  podľa umiestnenia v semifinále. Prvá hra sa odohrá na dráhach 3-4 a 7-8, druhá hra na dráhach 1-2 a 5-6.

V prípade rovnosti bodov v kvalifikácii rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča, v prípade rovnosti bodov vo štvrťfinále, semifinále a finále rozhoduje lepšie umiestnenie v kvalifikácii.

Handicapy:

Neregistrované ženy majú 12, neregistrovaní muži 10, juniori do 15 rokov 8, registrované ženy do 51 rokov 8, nad 51 rokov + 1 bod za každé ďalšie dva roky (51 a 52 – 9, 53 a 54 – 10, atď.), registrovaní muži od 50 do 55 rokov 5, seniori nad 55 rokov + 1 bod za každé dva ďalšie roky (55 a 56 – 6, 57 a 58 – 7. atď.) bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja. Handicapy sa nespočítavajú, vždy sa použije vyšší hdcp. Všetci hráči zvýhodnení bonusom sú povinní o to požiadať pri registrácii a platení štartovného organizátora a doložiť svoj vek, inak im nebude handicap priznaný.


 

Neregistrovaný:

Za neregistrovaného sa považuje každý hráč, ktorý nie je a nikdy nebol registrovaný v žiadnej národnej alebo medzinárodnej bowlingovej organizácii, ako napr. SBwZ, ČBA a pod..

Pravidlá pri rovnosti bodov:

V prípade rovnosti bodov v kvalifikácii rozhoduje o umiestnení dosiahnutý vyšší maximálny výkon resp. prvá hra hráča, v prípade rovnosti bodov vo štvrťfinále, semifinále a finále rozhoduje lepšie umiestnenie v kvalifikácii.

Mazanie:

Dráhy budú vyčistené a opäť namazané pred každou kvalifikačnou rundou, štvrťfinále, semifinále a pred finále.

Tréning:

Pred začiatkom kvalifikačných rúnd, štvrťfinále, semifinále a finále majú hráči minimálne 2 skúšobné frame na každej dráhe na rozcvičenie.